Terapia punktów spustowych

Trigger point – punkt spustowy – jest to bardzo wrażliwe  miejsce leżące w obrębie tkanek o podwyższonym napięciu, najczęściej miejsce to jest wrażliwe na dotyk i powoduje ból promieniujący do miejsc odległych od miejsca powstania.

Terapia punktów spustowych polega na palpacyjnym zlokalizowaniu miejsc „inicjacji „bólu. Terapia wykorzystuje różne formy ucisku na wrażliwe miejsca. Celem terapii jest uwolnienie się od bólu i poprawa zaburzonych wzorców ruchowych. Punkty spustowe najczęściej występują na brzuścach mięśniowych, jednak mogą pojawiać się również na ścięgnach, więzadłach, a nawet okostnej. Zdarza się, że dają objawy, które mogą być mylone z innymi dolegliwościami, np. rwą kulszową czy uszkodzeniem ścięgna głowy długiej mięśnia dwugłowego ramienia.

Do powstania punktów spustowych przyczyniają się również zaburzenia metaboliczne w mięśniach spowodowane nadmiernym stresem, złą dietą, przetrenowaniem lub złymi nawykami, np.garbienie się, długotrwała praca przy komputerze lub wadami postawy, np.skolioza . Rozpoznanie punktów spustowych wymaga dużego doświadczenia. Ból jest często rzutowany, tzn. pacjent zgłasza ból w innym miejscu, niż jest zlokalizowane jego źródło, to może utrudniać diagnozę. Zdarza się, że pacjenci latami przechodzą wiele rodzajów terapii, zanim ktoś postawi prawidłową diagnozę i wdroży prawidłowe leczenie punktów spustowych. W badaniu ważny jest wywiad, ale najbardziej istotne jest badanie dotykiem.

Częste objawy punktów spustowych to:
– osłabienie siły mięśnia lub grupy mięśniowe
– ograniczenie zakresu ruchu biernego i czynnego w stawie
– promieniujący ból
– zaburzenie czucia głębokiego

Czynniki predysponujące do powstawania TrPs

  • długotrwały stres
  • Zaburzenia snu i zmęczenie
  • Chroniczne mikrourazy poprzez powtarzalne czynności
  • Duże urazy wymagające unieruchomienia
  • Niewydolność ruchowa
  • Praca siedząca
  • Wpływy operacyjne
  • Zaburzenia odżywcze
  • Niewydolność mięśniowa
  • Problemy neurologiczne

Pamiętajcie, że nie warto samemu próbować rozpracowywać puntów spustowych. Może to doprowadzić to pobudzenia punktu i zainicjować jeszcze większy ból. Lepiej zaufać specjalistom 

punkty spustowe