mgr Marta Olszewska

mgr Marta Olszewska

Nazywam się Marta Olszewska i oficjalnie jestem magistrem fizjoterapii, absolwentką wrocławskich uczelni Akademii Wychowania Fizycznego oraz Uniwersytetu Medycznego. Swoją praktykę gabinetową opieram na terapii manualnej oraz terapii narzędziowej. Pinoterapia i suche igłowanie stanowią codzienne elementy mojej pracy! W połączeniu z reedukacją aktywności fizycznej pacjenta metody te charakteryzuje skuteczność i bezpieczeństwo. Wyróżnia mnie także praca z osobami w każdym wieku. Wspólny język odnajduję zarówno z najmłodszymi, jak i najstarszymi pacjentami. Do każdego podopiecznego podchodzę z należytą dbałością, indywidualnie dobierając najlepsze metody pracy. Rozwój oraz samodoskonalenie swoich umiejętności stoją na pierwszym miejscu, z tego też względu często biorę udział w konferencjach i szkoleniach. Prywatnie wolny czas poświęcam na podróże oraz spacery ze swoim czworonożnym przyjacielem- Brunem 🐕‍🦺.

🇬🇧 ENG BELOWMy name is Marta Olszewska andofficially I am a Master of Physiotherapy, a graduate of the Academy of Physical Education in Wrocław and the Medical University. My practice in the physiotherapy office is based on manual therapy and tool therapy. Pinotherapy and dry needling are everyday elements of my work! Combined with re-education of the patient’s physical activity, these methods are effective and safe. I am also distinguished by working with people of all ages. I finds a common language with both the youngest and the oldest patients. I approaches each person under my care with due care, individually selecting the best working methods. The development and self-improvement of my skills are in the first place, therefore I often take part in conferences and medical trainings. Privately I spends my free time on journeys and walks with my four-legged friend – Bruno 🐕‍🦺.

Powrót na górę