Igłoterapia

Igłoterapia
IGŁOTERAPIA 💉
Jest metodą terapii opartą na podstawach akupunktury. To co jednak czyni ją wyjątkową jest jej polska koncepcja Szkolenia FRSc – Radosław Składowski, stworzona przez lekarza ortopedę Radosława Składowskiego.
 
Metoda stanowi komplementarne uzupełnienie technik manualnych różnicujących oraz starających się odnaleźć nie tylko kolejne objawy, ale prawdziwe źródło problemu, będące zapalnikiem do wielu destrukcyjnych reakcji w naszym organizmie .
 
✔️Stosowanie suchego igłowania czyli przezskórnej aplikacji cienkiej, giętkiej igly ma za zadanie przywrócenie homeostazy w miejscach, które palpacyjnie są strefą nieosiągalną dla rąk fizjoterapeuty
✔️Podczas zabiegu najmniej wyczuwalne powinno być samo kłucie. Oczekujemy, by przy aplikacji igły nastąpiło uczucie rozpierania, które stopniowo maleje aż do całkowitego zaniku dyskomfortu
✔️Warto wspomnieć, że po zabiegu może pojawić się zmęczenie, znużenie, uczucie rozbicia . Skutki te są konsekwencją zadziałania silnym bodźcem, którego aplikacja niejako 'zmusza’ ciało do zwolnienia tempa, jednocześnie nasilając naturalne procesy regeneracyjne organizmu .
✔️Efektem jest przede wszystkim przywrócenie ruchomości struktur wcześniej ograniczających funkcjonowanie. Skutkuje to poprawą funkcji, zmniejszeniem dolegliwości bólowych i rozwiązaniem problemów zdrowotnych.
 
Igłoterapię stosujemy tam gdzie dłonie terapeuty nie sięgają, czyniąc tym samym idealne uzupełnienie do holistycznej terapii każdego z Was! ☀️
Mam nadzieję, że post ten pomoże w zrozumieniu koncepcji stosowania igieł w terapii i zachęci do jeszcze efektywniejszego dbania o własne zdrowie.
Dbajcie o siebie i do zobaczenia w gabinecie .❤️
 
Suche igłowanie w naszym gabinecie wykonuje mgr Marta Olszewska
 
 
ENG BELOW 🇬🇧
💉Dry needling💉
It is a method of therapy based on the basics of acupuncture. The method complements manual techniques that differentiate and try to find not only the next symptoms, but the real source of the problem, which triggers many destructive reactions in our body.
✔️The use of dry needling, i.e. transdermal application of a thin, flexible needle, aims to restore homeostasis in the palpable areas of the physiotherapist’s hand.
✔️The stinging itself should be as little noticeable as possible during the procedure. When pricking the needle, we expect a feeling of bloating which gradually diminishes until the discomfort disappears completely.
✔️It is worth mentioning that after the treatment you may experience fatigue, weariness and a feeling of breakdown. These effects are a consequence of a strong stimulus, the use of which „forces” the body to slow down, while increasing the body’s natural regenerative processes.
✔️Dry needling improves function, reduces pain and solves health problems.
We use needle therapy where the therapist’s hands do not reach with help, thus being the perfect complement to the holistic therapy of each of you!☀️
I hope this post will help you understand the concept of using needles in therapy and encourage you to take better care of your own health.
Take care of yourself and see you in the physiotherapeutic office.❤️
Back to top